Për Korçën dhe mërgatën në Amerikë

Fan Noli

Në një fshat të fushës së Korçës prej tetëdhjetë shtëpish kam gjetur dyzet veta që kishin qenë në Amerikë dhe dyzet të tjerë që janë në Amerikë edhe sot.

Me fjalë të tjera çdo shtëpi ka patur nga një djalë atje. Munt të thuhet me shiguri që tetëdhjetë për qint të shtëpive të reja të Shqipërisë Jugore janë ndërtuar me para të fituara në Amerikë.

Gjithashtu munt të konstatohet lehtë që një e katërta e popullatës së Prefekturës Jugore ushqehet drejt për drejt me para të ardhura nga Amerika, e tri të katërtat përfitojnë prej këtyre parave indirektërisht.

Për qetësinë e cila mbretëron në Shqipëri, nën Shkumbinin dhe veçanërisht në Labëri, e cila ka qenë gjithnjë e turbulluar, ka një shkak dhe ky shkak është kurbeti i Amerikës.

Se atje toskët dhe labërit tanë u bënë punëtorë të urtë, qytetarë dhe patriotë modernë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *